MARINISEREN DIESELMOTOREN

UKReimert-es heeft een warmte wisselaar ontworpen en andere benodigdheden t.b.v. van een dieselmotor
die geschikt gemaakt wordt voor de watersport.
Deze opdracht is uitgevoerd voor Dutch Diesel voor scheepsdiesel type DD3-22.

 

warmtewisselaar